Baza wiedzy: Faktura
Jak wystawiać faktury?

Oprogramowanie sklepu sStore umożliwia wystawianie faktur VAT. Sposób, w jaki możesz tworzyć i edytować faktury opisany został w poniższej instrukcji.

 

UWAGA!!!

Obecnie nie wystawia się już faktur z opisem oryginał i kopia - Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie wystawiania faktur VAT - wynikająca bezpośrednio z przepisów zmienionej ustawy o podatku VAT.

 

Gdy klient Twojego sklepu złoży zamówienie, w mailu potwierdzającym otrzyma załącznik z fakturą pro-forma. Aby wystawić oryginał faktury:

1. Przejdź do edycji wybranego zamówienia i otwórz zakładkę Faktura. Jeżeli oryginał faktury nie został jeszcze wystawiony, pojawi się informujący o tym komunikat. Jeśli komunikat mówi też o tym, że brakuje niezbęnych do wystawienia faktury danych, kliknij Edytuj obok tego napisu.

2. Uzupełnij formularz o niezbędne do wystawienia faktury dane i kliknij Zapisz.

3. Na dole strony wybierz rodzaj faktury do wystawienia. Może to być oryginał faktury lub faktura pro-forma. Pamiętaj, że faktura pro-forma nie jest dokumentem fiskalnym i może służyć jedynie do uregulowania należności za zakupione przedmioty.

4. Po wybraniu rodzaju faktury u góry strony pojawi się okienko z pytaniem "Czy chcesz wystawić fakturę". Kliknij Tak.

5. Na ekranie Twojego komputera pojawi się wystawiona faktura. Jednocześnie zostanie wysłany e-mail do klienta z fakturą w załączniku. W zamówieniu (zakładka Faktura) pojawią się też dodatkowe rodzaje faktur, które możesz wystawić - kopia i duplikat.

 

Zobacz też:

(1 głosów)

Oprogramowanie wspierające Helpdesk Kayako Fusion
W czym możemy pomóc?