Co to jest funkcja super administrator?

Funkcja super administrator jest to funkcja z pełnymi uprawnieniami do zarządzania stroną. Domyślnie super administratorem jest jej założyciel. Aby zarządzać prawami administratora przejdź do menu Konfiguracja > Administracja, system > Administratorzy. Aby zmienić uprawnienia wybranego administratora, kliknij przy nim przycisk edycji.

 

Następnie kliknij w przycisk Edytuj, aby sprawdzić lub zmienić uprawnienia administratora. Jeżeli zaznaczona jest opcja Super Admin, to pozostałe opcje tracą swoje znaczenie, super administrator zawsze będzie miał pełne uprawnienia do wszystkich funkcji. 

(0 głosów)

Komentarze (0)
Oprogramowanie wspierające Helpdesk Kayako Fusion