Jak dokonać cesji usług na inną firmę?
Aby zrobić cesję, czyli sprzedać/odstąpić sklep innej firmie, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Obecny właściciel musi przesłać nam e-mailem (z autoryzowanego adresu e-mail, czyli takiego, który podany był podczas rejestracji konta w serwisie sStore.pl) kserokopię oryginału faktury za opłacenie sklepu. Musi także poinformować nas o danych nowego właściciela cedowanego sklepu.
  2. Nowy właściciel musi zarejestrować się na stronie http://sstore.pl/login.php#jestem_nowy » podając wszystkie wymagane informacje.

Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki, nasza firma zmieni dane obecnego właściciela na dane nowego właściciela i od tego momentu to nowy właściciel będzie zobowiązany opłacać wszystkie odstąpione usługi.
(1 głosów)

Komentarze (0)
Oprogramowanie wspierające Helpdesk Kayako Fusion