Jak dokonać cesji usług na inną firmę?

Czym jest cesja? Jak zmienić dane abonenta?

Cesja to proces umożliwiający przeniesienie praw własności do wybranych usług w sStore na inny podmiot - inną osobę fizyczną lub firmę.

Cesja powoduje zmianę danych nabywcy na fakturach VAT i dokumentach PRO FORMA.

Szczególnym powodem wykonania cesji jest zmiana wrażliwych danych Abonenta (imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP), które identyfikują Abonenta. Jeśli dane te są nieaktualne lub nieprawidłowe, to ich zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie w ramach cesji. Jeżeli zmianie ulegają inne dane, np. nazwa firmy lub adres, wystarczy zmienić dane w panelu klienta https://sstore.pl/login.php lub nas o tym powiadomić, wysyłając e-mail z autoryzowanego adresu.

 

Aby zrobić cesję usługi na inny podmiot muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Nowy właściciel usługi musi zarejestrować się na stronie http://sstore.pl/login.php#jestem_nowy » podając wszystkie wymagane informacje oraz zaakceptować regulamin serwisu.

2. Obecny właściciel musi przesłać nam e-mailem - z autoryzowanego adresu e-mail, czyli takiego, który podany był podczas rejestracji konta w serwisie sStore.pl - informacje, że chce wykonać cesję usługi na wskazany podmiot.

3. Pracownik wygeneruje zamówienie na usługę cesji - cesja usług kosztuje 100 zł netto (123 zł brutto). Po opłaceniu zamówienia zostanie wykonana cesja usług.


Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki, nasza firma zmieni dane obecnego właściciela na dane nowego i od tego momentu to nowy właściciel będzie zarządzał tymi usługami oraz będzie zobowiązany do opłacania odstąpionych usług.

 

Cesja domeny internetowej.

Aby wykonać dodatkowo cesję domeny internetowej na inny podmiot należy wypełnić wniosek Cesji domeny i wysłać go do nas. Cesja niektórych domen zagranicznych może być płatna dodatkowo.

(3 głosów)

Oprogramowanie wspierające Helpdesk Kayako Fusion
W czym możemy pomóc?