Jak utworzyć pocztę e-mail w domenie sklepu?

Gdy już sklep pracuje na właściwej domenie (nie znajduje się już na domenie roboczej) i nie jest w okresie testowania (jest już opłacony), to można założyć pocztę e-mail w domenie własnego sklepu. Jeśli sklep jest przykładowo na domenie www.moja-domena.pl, to można utworzyć adres poczty e-mail sklep@moja-domena.pl, biuro@moja-domena.pl, oferta@moja-domena.pl itp.

 

Jeżeli posiadasz sklep dzierżawiony (opłacasz coroczny abonament), w panelu administracyjnym sklepu przejdź do menu Narzędzia i wybierz pozycję Twoja poczta - zarządzanie.

 

 

Kliknij ikonę Stwórz nowe konto.

 

Podaj nazwę oraz hasło do konta e-mail i kliknij przycisk Utwórz. Konto pocztowe zostanie utworzone.

 

Jeżeli chcesz skonfigurować swój program pocztowy (np. Outlook Express czy Thunderbird), by obsługiwał konto e-mail w domenie sklepu, odpowiednie dane znajdziesz po kliknięciu ikony Konfiguracja klienta e-mail.

 

Z poczty e-mail możesz również korzystać bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Zalogować możesz się np. z poziomu panelu administracyjnego swojego sklepu klikając ikonę koperty.

 

Możesz również skorzystać z programu RoundCube wpisując w pasek adresu przeglądarki adres swojego sklepu oraz "/roundcube". Np: "mojsklep.pl/roundcube".

 

Uwaga!
W sieci istnieje również strona o adresie www.roundcube.pl, Z której nie nalerzy korzystać. 
Strona ta nie znajduje się na naszych serwerach i podawanie swojego adresu e-mail oraz hasła do poczty może być niebezpieczne. Do poczty należy logować się wyłącznie poprzez adres twojadomena.pl/roundcube.

Utworzoną pocztę e-mail możesz podłączyć do sklepu jako główną pocztę, na którą będą przychodzić informacje o zamówieniach oraz zapytania od Twoich klientów. Aby skonfigurować pocztę, należy znać dane do serwera SMTP. 

W przypadku poczty działającej w domenie sklepu, twój adres e-mail oraz nazwa serwera SMTP będzie zawierać nazwę Twojej domeny. Na przykład jeżeli twoja domena to twojadomena.sklep.pl, a adres poczty to kontakt@twojadomena.sklep.pl, wówczas:

serwer SMTP to mail.twojadomena.sklep.pl

nazwa użytkownika to kontakt@twojadomena.sklep.pl (Twój e-mail)

port 587

 

Aby rozpocząć konfigurację poczty e-mail

1. Wejdź kolejno w Konfiguracja > Ustawienia podstawowe > E-mail

 

2. Włącz wysyłanie poczty przez SMTP, zmieniając wartość na Tak. Jest to zalecane ustawienie, ponieważ przy wyłączonym SMTP, sklep wysyła wiadomości poprzez funkcję Mail w PHP. W takim wypadku wysyłane e-maile mogą trafiać do folderu spam w skrzynkach odbiorców.

 

Pozostałe pola wypełnij według następującego wzoru

adres e-mail: twojapoczta@twojadomena.pl

Serwer SMTP: mail.twojadomena.pl

Nazwa użytkownika: twojapoczta@twojadomena.pl

Port: 587

Hasło: Twoje hasło do logowania w poczcie (Podaj je dwukrotnie).

 

Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Twojej poczty w sklepie, kliknij w przycisk edycji przy opcji Sprawdź połączenie z serwerem SMTP.

 

Jeżeli prawidłowo skonfigurowałeś połączenie sklepu z Twoją pocztą w domenie sklepu, otrzymasz następujący komunikat.

 

Po przeprowadzeniu testu do Twojej skrzynki e-mail trafi wiadomość o treści Test.

 

Szczegóły dotyczące konfiguracji przedstawiono na poniższym filmie. 


Zobacz też:

 

(23 głosów)

Oprogramowanie wspierające Helpdesk Kayako Fusion
W czym możemy pomóc?