Chcę sprzedać/odstąpić sklep innemu właścicielowi, czy jest taka możliwość?

Tak, oczywiście jest taka możliwość.

Aby zrobić cesję, czyli sprzedać/odstąpić sklep innemu właścicielowi, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

1. Obecny właściciel musi przesłać nam e-mailem ( z autoryzowanego konta e-mail, e-mail podany w serwisie sStore.pl przy rejestracji konta) kserokopię oryginału faktury za opłacenie sklepu oraz poinformować nas o danych nowego właściciela sklepu.

2. Nowy właściciel musi zarejestrować się u nas na stronie http://sstore.pl/login.php#jestem_nowy podając wszystkie wymagane dane.

Jeżeli zostaną spełnione te dwa punkty, nasza firma zmieni dane obecnego właściciela na dane nowego właściciela i od tego momentu to on będzie opłacał wszystkie odstąpione usługi.

(1 głosów)

Oprogramowanie wspierające Helpdesk Kayako Fusion
W czym możemy pomóc?